Съгласно публикуваната от Комисията за финансов надзор статистика на българския застрахователен пазар, през 2019 г. АИС Брокер е пласирал премиен приход в размер на близо 14 млн.лева и се нарежда на 5-то място в класацията на лицензираните застрахователни брокери, по премиен приход от застраховки, пласирани в чужбина.

На 9-ти февруари 2019 АИС Брокер отпразнува 10 години от създаването на Дружеството и дейността му на застрахователния пазар. Тържеството уважиха с присъствието си много от дългогодишните клиенти и партньори на Дружеството, повечето от които са с АИС Брокер от самото начало.

Приветстваме нов член на нашия екип - Весела Гиздова.

Радваме се да приветстваме нов член на нашия екип - Силвия Банкова, която ще започне работа при нас през м. май. Силвия е с икономическо образование и ще поеме част от администрацията в „АИС Брокер“ АД.

Считано от м. март, „АИС Брокер“ обслужва застрахователната програма на „БМФ Порт Бургас“ - Отговорност на пристанищен оператор, Имущество/Прекъсване на дейността, застраховки на служителите.

Страница 1 от 2