Най-важното за нас

„Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер“ АД е учредено през ноември 2008 година и лицензирано с решение на Комисията за финансов надзор 141-ЗБ/09.02.2009 г.

„АИС Брокер“ АД е специализирана в консултиране, изработване и обслужване на комплексни застрахователни решения за специфични индустрии и големи индустриални обекти.

Нашият екип разполага с богат опит в създаването на гъвкави застрахователни програми и в сключването на застраховки за специфични рискове.

Служителите на „АИС Брокер“ АД са професионалисти с дългогодишен опит в застрахователната индустрия.

Нашият опит

 • Лидер на пазара за морско застраховане – морско каско и отговорности, карго
 • Застраховане на предприятия от химическа и фармацевтична индустрия
 • Строително-монтажни и авиационни рискове
 • Карго застраховане
 • Застраховки на клинични проучвания
 • Финансови рискове
 • Всички други видове застраховки, познати на българския и международните пазари

Ангажиментите ни към Вас

 • Индивидуален подход към Вашите застрахователни нужди, основан на разбиране на бизнеса Ви
 • Договаряне на оптимални условия за застраховане – структуриране и изработване на най-подходящото застрахователно покритие при конкурентни застрахователни премии
 • Сключване на застраховки при първокласни застрахователи
 • Своевременно осигуряване на необходимите застрахователни полици, безпроблемно подновяване при оптимизирани застрахователни условия
 • Съвети във връзка със задължително застраховане и законови изисквания, свързани със застраховане
 • Уреждане на щети

Основна цел на „АИС Брокер“ АД е предоставяне на професионален съвет и осигуряване на отлично и своевременно обслужване на Вашите застрахователни интереси.