01.03.2012

АИС Брокер обслужва БМФ Порт Бургас

Считано от м. Март, АИС Брокер обслужва застрахователната програма на БМФ Порт Бургас - Отговорност на Пристанищен Оператор, Имущество/Прекъсване на Дейността, Застраховки на Служителите