Най-важното за нас


Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер АД е учередена през Ноември 2008 година и лицензирана с решение на Комисията за Финансов Надзор 141-ЗБ/09.02.2009 год.

АИС Брокер АД специализира в застраховане, консултиране и обслужване на комплексни застрахователни решения за специфични индустрии и големи индустриални обекти.

Нашият екип разполага с капацитет и богат опит да създава гъвкави застрахователни програми и сключва застраховки за нетипични рискове.

Професионалните ни услуги се извършват от екип от специалисти с многогодишен опит в застрахователната индустрия.

АИС Брокер АД обслужва над 3 млн. Евро застрахователни премии годишно.

 

Нашият опит


 • Лидер на пазара за Морско Застраховане – Морско Каско и Отговорности, Карго
 • Застраховане на предприятия от Химическа и Фармацевтична Индустрия
 • Строително – Монтажни и Авиационни Рискове
 • Карго застраховане
 • Застраховки на Клинични Проучвания
 • Финансови Рискове
 • Всички други видове застраховки, познати на българския и международните пазари

 

 

Анагажиментите ни към вас


 • Индивидуален подход към вашите застрахователни нужди, основан на разбиране на бизнеса Ви
 • Договаряне на най-добрите условия за застраховане –структуриране на най-обхватното застрахователно покритие при най-добрите застрахователни премии
 • Сключване на застраховки при първокласни застрахователи
 • Своевременно осигуряване на необходимите застрахователни полици, безпроблемно подновяване при оптимизирани застрахователни условия
 • Съвети във връзка със задължително застраховане и законови изисквания, свързани със застраховане
 • Уреждане на щети

Основна цел на АИС Брокер АД е предоставяне на професионален съвет и осигуряване на отлично и своевременно обслужване на Вашите застрахователни интереси.