Застраховка Обща Гражданска Отговорност

Покритие за отговорността на застрахования за виновно причинени вреди на трети лица вследствие дейността на застрахования.

Застраховка Отговорност на Продукта

Покритие за отговорността на производителя или търговеца за загуби и вреди, нанесени на трети лица поради дефект или неизправност на произвеждания/продаван продукт.

Застраховка Отговорност на Клинични Проучвания

Застраховка, свързана с провеждането на клинични проучвания, съгласно изискванията на българското законодателство.

Професионални Отговорности

Покритие за претенции към застрахования, свързани с негови професионални грешки или професионална небрежност.

Отговорност на Работодателя

Застраховката покрива отговорността на работодателя към служителите, съгласно дефинициите в Кодекса на Труда.

Други

Отговорност на превозвача
Отговорност на Спедитора

Консултации

АИС Брокер АД предлага на своите клиенти независими консултации , свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

  • Преглед на съществуващи застрахователни програми
  • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
  • Комплексни решения за управление на риска
  • Изготвяне на застрахователни текстове за конкретни договорни отношения
  • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на АИС Брокер АД по отношение на щети Ви позволява да прехвърлите бремето на уреждането, преговорите и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции в следствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати, с цел да предостави адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време.