Застраховка на Земеделски Култури

 

Застраховката на земеделски култури се купува от селскостопанските производители, включително фермерите, за да се защитят от загуби в резултат на

 • Градушка
 • Пожар
 • Проливен дъжд
 • Наводнение
 • Слана
 • Измръзване
 • Падащи летателни апарати и
 • Др.

Застраховката защитава реколтата от рапица, слънчоглед,царевица, ечемик, лозя, плодови дървета, зеленцуци и др.

Застрахованата сума на декар се определя на базата на взаимни преговори между фермерите и застрахователите, на тя не може да е по-висока от действителната сума на добива.

Консултации

АИС Брокер АД предлага на своите клиенти независими консултации , свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

 • Преглед на съществуващи застрахователни програми
 • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
 • Комплексни решения за управление на риска
 • Изготвяне на застрахователни текстове за конкретни договорни отношения
 • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на АИС Брокер АД по отношение на щети Ви позволява да прехвърлите бремето на уреждането, преговорите и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции в следствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати, с цел да предостави адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време.